Photography Graphics Mechanical Engineering Information Pain On Top Of Foot Alpha Lipoic Acid Weight Loss Full Term Pregnancy Cheap Canvas Art Super Bowl Appetizers Breakfast Menus Mosquito Bite Allergy Civil War Spies Ancient Chinese Inventions Wii Bundle Deals Room Decorating Games Community Service Quotes Link to Follow
Zdravlje i bilje
Zvezdana protiv Batena
30
Dec

Normalne vrednosti kompletne krvne slike

Krv sadrži krvne ćelije i proteine koji održavaju ravnotežu izmedju krvarenja i zgrušavanja. Ukupna zapremina krvi čini 1/13 čovekove ukupne telesne mase. Muškarac prosečne težine ima oko 5,5 l, a prosečna žena oko 4,5 l krvi, od čega plazma čini 55 %, a krvne ćelije 45 %. Postoje tri vrste krvnih ćelija.

  • eritrociti (crvena krvna zrnca) koji prenose kiseonik iz pluca u ostale delove tela
  • leukociti (bela krvna zrnca) koji služe za odbranu organizma od bakterija, virusa i gljivica
  • trombociti (krvna pločice) koji učestvuju u stvaranju ugrušaka i zaustavljanja krvarenja

Plazma sadrži vodu, so, minerale i odbrambena antitela.

KKS-kompletna krvna slika odredjuje ćelijski udeo u krvi:
E - broj eritrocita
Hb - koncentracija hemoglobina
Hct - udeo krvnih ćelija ili hematokrit u ukupnoj zapremini krvi
MCV - srednja zapremina eritrocita
MCHC - srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima
RDW - sortiranje eritrocita po veličini
L - broj leukocita
Udeo podvrsta leukocita u njihovom ukupnom broju
Tr - broj trombocita
MTV - prosečna srednja zapremina trombocita

Normalne vrednosti krvne slike

E

- žene 3.86 - 5.08x1012/l
- muškarci 4.34 - 5.72x1012/l

Hb

- žene 119 - 157 g/l
- muškarci 138 - 175 g/l

Htc

- žene 0.356 - 0.470 l/l
- muškarci 0.41 - 0.53 l/l

MCV

83 - 97.2 fl

MCH

32.9 pg

MCHC

320 - 360 g/l

RDW

9.0 - 13.8 %

L

3.4 - 9.7x109/l

Eozinofili

0 - 7%

Baziofili
-nesegmentirani
-segmentirani

0 - 1 %
0 - 2 %
44 - 72 %

Limfociti

20 - 46 %

Monociti

2 - 12 %

Tr

158 - 424x109/l

MTV

6.8 - 10.4 fl

izvor: časopis za zdravlje i lepotu VITA

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentara