Photography Graphics Mechanical Engineering Information Pain On Top Of Foot Alpha Lipoic Acid Weight Loss Full Term Pregnancy Cheap Canvas Art Super Bowl Appetizers Breakfast Menus Mosquito Bite Allergy Civil War Spies Ancient Chinese Inventions Wii Bundle Deals Room Decorating Games Community Service Quotes Link to Follow
Zdravlje i bilje
Zvezdana protiv Batena
7
Dec

Vakcina protiv svinjskog gripa

Da li se vakcinisati ili ne? Da li postoji "teorija zavere" oko vakcinacije?

Mišljenja su podeljena, a mi obični ljudi možemo samo da nagađamo. U emisiju HRT "Na rubu znanosti" gledamo intervju sa Jane Burgermeiste koja se posvetila istraživanju svinjskog gripa i zavere (kako ona kaže) koja stoji iza vakcinacije. Jane ima svoj website posvećen gripi: Slučaj Gripa (The Flue Case - http://www.theflucase.com/) gde objavljuje podatke koje prikuplja.

Jane Burgermeister - Na rubu znanosti - Tragom svinjske gripe.avi from SCIO ME NIHIL SCIRE on Vimeo.

Sažetak optužnice protiv Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i Ujedinjenih Nacija za Bioterorizam!

Izvor:
http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html
Barbara Minto - Natural News 25. jun 2009

Kako se približava očekivano puštanje u promet Baxter-ove vakcine protiv virusa A/H1N1 svinjskog gripa u julu ove godine, jedna austrijska novinarka upozorava svet da se priprema najveći kriminalni akt u istoriji čovečanstva. Jane Burgermeister je nedavno podnela tužbu kod FBI protiv Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Ujedinjenih Nacija (UN) i nekoliko visokih zvaničnika nekih vlada i korporacija u vezi sa bioterorizmom i namerom počinjavanja masovnog ubistva. Ona je takođe pripemila i predlog za zabranu prinudne vakcinacije, koji je podnela u Americi.

Te aktivnosti su zasnovane na optužnici koju je ona podnela u aprilu, protiv kompanija Baxter AG i Avir Green Hills Biotechnology iz Austrije, za proizvodnju kontaminirane vakcine protiv ptičjeg gripa, navodeći kako se tu radilo o jednom namernom aktu izazivanja epidemije i ostvarivanja profita na osnovu nje. Sažetak navoda i iz optužnice koja je podnešena kod austrijske ispostave FBI, 10. juna 2009. godine U svojoj optužnici, Burgermeister prezentira dokaze o aktima bioterorizma koji krše zakone SAD, a koji su počinjeni od strane jedne grupe koja operiše unutar SAD i koja je pod upravom internacionalnih bankara koji kontrolišu američku Centralnu Banku, kao i WHO, UN i NATO. Cilj tog bioterorizma je sprovođenje masovnog genocida nad populacijom SAD, uz pomoć jednog pandemičnog, genetski inženjeriranog virusa gripa, koji bi trebao biti smrtonosan. Ova grupa je pripojila sebi neke od najvižih kancelarija u vladi SAD. Konkretno rečeno, predstavljeni su dokazi da okrivljeni, Barack Obama, Predsednik SAD, David Nabarro, Koordinator za gripu u UN, Margaret Chan, generalni direktor Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Kathleen Sibelius, sekretar Odjeljenja za Zdravlje i ljudske usluge (Department of Health and Human Services), Janet Napolitano, sekretar američke organizacije Homeland Security, David de Rotschild, bankar, David Rockefeller, bankar, George Soros, bankar, Werner Faymann, austrijski kancelar, i Alois Stoger, ministar zdravlja Austrije, između ostalih, su pripadnici ovog internacionalnog, korporacijskog kriminalnog sindikata, koji je razvio, proizveo, nagomilao i upotrebljavao biloška oružja kako bi eliminisao ljudsku populaciju SAD-a i drugih država s ciljem finansijske i političke dobiti. U ovoj optužnici se navodi da su se okrivljeni udružili međusobno, kao i sa drugim licima, u smišljanju, finansiranju i učestvovanju u završnoj fazi sprovođenja ovog tajnog internacionalnog programa biološkog oružja u kojeg su uključene farmaceutske kompanije Baxter i Novartis. Oni su to činili bioinženjeringom i puštanjem u opticaj smrtonosnih bioloških agenasa, posebno virusa "ptičjeg gripa" i virusa "svinjske gripe," kako bi stvorili povod za sprovođenje programa prinudne masovne vakcinacije što će biti način za aplikaciju jednog biološkog agensa koji će uzrokovati smrt i druge zdravstvene poremećaje kod ljudi. Ova aktivnost direktno krši Zakonski akt o biološkom oružju i antiterorizmu.

Burgermeister-ina tužba uključuje i dokazni materijal da je Baxter AG, austrijska filijala kompanije Baxter International, namerno poslala 72 kilograma živog virusa ptičjeg gripa, kojeg joj je obezbedila WHO u zimu 2008. godine, u 16 laboratorija u četiri zemlje. Ona tvrdi da taj dokazni materijal pruža jasnu potvrdu o tome da su farmaceutske kompanije i internacionalne vladine agencije same aktivno angažovane u razvoju, proizvodnji i distribuciji bioloških agenasa, koji su klasifikovani kao najsmrtonosnija biološka oružja, kao bi izazvali pandemiju i prouzrokovali smrt kod ljudskih masa. U njenoj aprilskoj tužbi, ona je naglasila da se Baxterova laboratorija u Austriji koja je navodno jedna od najsigurnijih laboratorija u svetu, nije pridržavala najosnovnijih bezbedonosnih mera kod držanja 72 kg patogenog organizma koji je klasifikovan kao biološko oružje, bezbednim i odvojenim od svih drugih supstanci prema strogim zakonima o bezbednosti bioloških materija, nego je dopustila da se on pomeša s običnim virusom ljudskog gripa i pošalje iz njihovog postrojenja u Orthu, u Donau. U februaru, kada je jedan član osoblja laboratorije BioTest u Čehoslovačkoj isprobao na lasicama taj mateterijal koji je trebao poslužiti za proizvodnju vakcina, lasice su uginule. Taj incident nije bio praćen nikakvim istragama od strane WHO, EU i austrijskih zdravstvenih zvaničnika. Nije bilo ispitivanja sadržaja tog virusnog materijala, a nisu bili objavljeni ni podaci o genetskim sekvencama virusa koji je bio pušten u opticaj. U svom odgovoru na parlamentarno pitanje, 20. maja, Alois Stoger, austrijski ministar zdravlja, naveo je da se taj incident nije smatrao kao propust u osiguravanju bioloških materijala, nego kao prekršaj veterinarskih pravila. Tako je jedan doktor veterine bio poslat da u laboratoriju kako bi sproveo tamo jednu kratku inspekciju. Burgermeister-in dosije otkriva da je puštanje virusa u opticaj trebalo da bude jedan osnovni korak za izazivanje pandemije koja će omogućiti WHO da proglasi nivo 6 pandemije. Ona zatim navodi zakone i uredbe koje dozvoljavaju  Ujedinjenim nacijama i WHO, preuzmanje uprave nad SAD u slučaju izbijanja pandemije.Nadalje, zakon koji zahteva od građana poštovanje obavezne vakcinacije stupiće na snagu u SAD, u uslovima objave pandemije.

Ona tvrdi da je celi biznis u vezi sa pandemijom "svinjskog gripa" zasnovan na jednoj masovnoj laži da se napolju nalazi jedan prirodni virus koji predstavlja pretnju za ljudsku populaciju. Ona tu prezentuje dokaze koji navode na sumnju da su virusi svinjskog i ptičjeg gripa u stvari bioinženjerirani u laboratorijama uz pomoć finansijskih sredstava koja su obezbeđena od strane WHO, i drugih vladinih agencija, između ostalih. Ovaj "svinjski grip" je jedan hibrid sastavljen od jednog dela svinjskog gripa, dela ljudskog gripa i dela ptičjeg gripa, nešto što može da dođe samo iz laboratorija, kako to tvrde i mnogi eksperti.Tvrdnja WHO-a da se "svinjski grip" širi i da se mora proglasitipandemija ignoriše njene fundamentalne uzroke. Virusi su pušteni u opticaj uz pomoć WHO, i WHO je na prvom mestu, najviše odgovorna za tu pandemiju. Nadalje, simptomi navodnog "svinjskog gripa" se ne mogu razlikovati od onih kod običnog gripa i prehlade. "Svinjski grip" ne uzrokuje smrt kod ljudi ništa više od običnog gripa. Burgermeister primjećuje da su brojke koje se odnose na slučajeve smrti od svinjskog gripe nekonzistentne i da nije jasno kako se broj tih "smrtnih slučajeva" dokumentuje. Ne postoji potencijal za pandemiju osim ukoliko se ne sprovede jedna masovna vakcinacija kako bi se ovaj grip pretvorio u jedno oružje, pod maskom zaštite populacije. Postoji mnogo razloga za sumnju da će vakcine za vakcinaciju narodnih masa biti namerno kontaminirane bolestima koje su posebno stvorene da prouzrokuju smrt. Tu je ukazano na licenciranu vakcinu protiv ptičjeg gripa kompanije Novartis koja je ubila 21 beskućnika u Poljskoj u leto 2008. godine, a imala je jedan svoj "razmer izazivanja štetnih posledica", odakle je zadovoljavala vlastitu definiciju biološkog oružja američke vlade (biološki agens stvoren da izazove razmerne štetne posledice, kao npr. smrt ili druga oštećenja) sa sistemom za isporuku (inekcija).

Ona navodi da se isti kompleks internacionalnih farmaceutskih kompanija i internacionalnih vladinih agencija koji je razvio i pustio u promet pandemični materijal, stavio u poziciju profitiranja na izazivanju pandemije ugovorima za obezbeđenje vakcine. Mediji kontrolisani od strane grupe koja je proizvela "svinjski grip" šire dezinformacije kako bi naveli ljude da prime opasnu vakcinu. Ljudi iz SAD će pretrpeti ozbiljne žrtve i nepopravljive ozlede ukoliko budu prisiljeni da prime ovu nedokazanu vakcinu protiv njihove volje, na osnovu zakona: the Model State Emergency Health Powers Act, National Emergency Act, National Security Presidential Directive/NSPD 51, Homeland Security Presidential Directive/HSPD-20, i the  International Partnership and Pandemic Influenza. Burgermeister navodi da oni koji su imenovani u njenoj optužnici, od 2008. godine su u SAD uveli i/ili ubrzali uvođenje zakona i regulativa stvorenih s ciljem otimanja građanima njihovih zakonskih i ustavnih prava na odbijanje inekcija. Ti ljudi su stvorili ili dozvolili da se zadrže zakonske odredbe koje odbijanje vakcinacije protiv pandemičnih virusa definišu kao kriminalno delo.Oni su uveli i druge prekomerne i svirepe kazne kao što je zatvaranje u karantine, odnosno, u FEMA/ine koncentracione logore, dok istovremeno brane građanima SAD da traže kompenzaciju u slučaju ozleda ili smrti od prisilne vakcinacije. To predstavlja gađenje zakona koji regulišu državnu korupciju i zloupotrebu službenog položaja, kao i Ustav i Povelju Prava. Ovim aktivnostima, imenovani optuženici su položili temelje za počinjavanje jednog masovnog genocida. Koristeći "svinjski grip" kao povod, optuženi su planirali masovno ubistvo populacije SAD uz pomoć prisilne vakcinacije. Oni su instalirali jednu veoma široku mrežu FEMA koncentracionih logora i označili su mesta za masovne grobnice, a uključeni su u planiranje i sprovođenje jedne šeme za prenos uprave nad SAD u ruke njihovog internacionalnog kriminalnog sindikata koji koristi UN i WHO kao čelne organizacije za svoje ilegalne, ucenjivačke i organizovane kriminalne aktivnosti, kao i kršenje zakona koji regulišu izdaju.Ona dalje navodi da je kompleks farmaceutskih kompanija koji se sastoji od Baxter-a, Novartis-a i Sanofi Aventis-a, deo jednog inostrano baziranog programa biološkog oružja, koji ima dve svrhe, a finansiran je od strane ovog internacionalnog kriminalnog sindikata i dizajniran tako da sprovede jedno masovno ubistvo s ciljem smanjenjasvetske populacije za više od 5 milijardi ljudi, tokom idućih 10 godina. Njihov plan podrazumeva širenje terora kako bi se ljudi naveli da se odreknu svojih građanskih prava i nametanje jednog masovnog karantina u FEMA-inim koncentracionim logorima. Kuće, firme i farme onih koji budu ubijeni biće preuzimane od strane ovog sindikata. Najznačajniji detalji iz kompletnog dosijea, celi dosije ovog sudskog postupka koji je pokrenut 10. juna je jedan dokumenat od 69 stranica u kome je predstavljen dokazni materijal kojim se potkrepljuju svi navodi optužnice. To uključuje: Činjeničnu pozadinu koja predstavlja vremenske tačke i podatke koji potvrđuju verovatne uzroke, definicije Ujedinjenih nacija i Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i njihove uloge, kao i istoriju incidenata sve od izbijanja "svinjskog gripa" u aprilu, 2009. godine.

Dokaz da vakcina "svinjskog gripa" potpada pod definiciju biološkog oružja kako je to označeno u vladinim agencijama i propisima koji klasifikuju vakcine i regulišu njihovu upotrebu, a navodi se i briga koju su izrazile vlade nekih država da bi se vakcina protiv "svinjskog gripa" mogla koristiti za biološki rat. Naučni dokazni materijal koji potvrđuje da je virus "svinjskog gripa" jedan veštački (genetski modifikovani) virus. Dokazi naučnog porekla da je "svinjski grip" bio-inženjering, kako bi bila sličan Španskoj groznici iz 1918. godine, uključujući i navode iz izveštaja doktora A. True Ott-a Ph.D., N.D., Svinjski grip je Španska groznica iz 1918. godine koja je pretvorena u oružje, kao i izveštaj Dr. effrey Taubenberger-a et.al. koji je bio objavljen u Science Magazine. Sekvenca genoma "svinjskog gripa". Dokazni materijal o namernom puštanju "svinjskog gripa" u opticaj u Meksiku.

 1. Podaci o učešću predsednika Obame koji osvetljavaju njegovo putovanje u Meksiko koje se poklopilo sa izbijanjem "svinjskog gripa" u toj zemlji i smrću nekoliko visokih službenika iz njegove delegacije. Tu je takođe naveden argumenat da predsednik naknadno nije bio podvrgnut lekarskom pregledu jer je prethodno bio vakcinisan protiv svinjskog gripa.
 2. Dokazni materijal o ulozi Baxter-a i WHO u proizvodnji i puštanju u opticaj pandemičnog virusnog materijala u Austriji, uključujući i izjavu službenika Baxtera u kojoj on tvrdi da su virus koji je greškom bio poslan u Čehoslovačku, dobili iz referentnog centra Svetske zdravstvene organizacije (WHO). To uključuje i ukazivanje na dokazne materijale iz Burgermeister-ine optužnice koju je ona podnela u aprilu, u Austriji, čiji je istražni postupak u toku.
 3. Dokazni materijal koji ukazuje na direktno učešće kompanije Baxter u tajnoj mreži za proizvodnju i distribuciju biološkog oružja.
 4. Dokaze da je Baxter namerno kontaminirao materijal iz vakcina.
 5. Dokazni materijal da Novartis koristi vakcine kao biološko oružje.
 6. Dokazni materijal o ulozi WHO u programu proizvodnje i distribucijebiloškog oružja.
 7. Dokazni materijal o tome kako je WHO manipulisala podatke o bolesti kako bi mogla opravdati proglašavanje nivoa 6, pandemije, te tako preuzeti kontrolu nad USA.
 8. Dokazi o ulozi FDA (Američki zavod za zaštitu zdravlja, prim. prev.) u zataškavanju ovog programa biološkog oružja.
 9. Dokazi o učešću Kanadske nacionalne mikrobiološke laboratorije u programu biološkog oružja.
 10. Dokazni materijal u učešću naučnika koji rade za britanski NIBSC, i CDC u inženjeringu "svinjske gripe".
 11. Dokazni materijal da su vakcinacije izazvale smrtonosnu Špansku groznicu iz 1918. godine, uključujući navode Dr. Jerry Tennanta da je raširena upotreba aspirina za vreme zime koja je usledila nakon Prvog svetskog rata, uveliko doprinela izbijanju pandemije, snižavanjem odbrambenog mehanizma i temperature tela, što je dozvoljavalo virusu gripa da se brže razvija. Tamiflu i Relenzatakođe snižavaju temperaturu tela, te se takođe može očekivati da će oni doprineti širenju pandemije. Dokazi o manipulaciji zakonskog sistema kako bi se dozvolilo nekažnjeno počinjavanje masovnog ubistva.

Ustavna pitanja:

 1. Legalnost nasuprot nelegalnosti ugrožavanja života, zdravlja i javnih dobara masovnom vakcinacijom.
 2. Pitanja imuniteta i kompenzacije kao dokaz za nameru počinjavanja kriminalnog akta.
 3. Dokazi o postojanju jednog internacionalnog, korporativnog, kriminalnog sindikata.
 4. Dokazi o postojanju tajnog društva "Illuminati".
 5. Dokazi o planovima društva Illuminati/Bilderberg za depopulaciju planete i njihovoj ulozi u inženjeringu i distribuciji virusa "svinjskog gripa".
 6. Dokazi da se na godišnjem sastanku grupe Bildeberg u Atini, od 14- 17 maja, 2009. godine, kao deo njihove genocidne agende, diskutovalo o korištenju virusa "svinjskog gripa" kao biološkog oružja. Tu je priložena i lista učesnika sastanka, za koje je davno bivši kanadski predsednik Pierre Trudeau, rekao da oni gledaju na sebe kao na jednu genetski superiorniju vrstu od ostatka čovečanstva.

Mediji ne informišu narod o opasnosti koja mu preti Jane Burgermeister ima dvojno, irsko-austrijsko državljanstvo i piše za magazine Nature, the British Medical Journal, i American Prospect. Ona je evropski korespodent za veb sajt "the Renewable Energy World". Ona je takođe mnogo pisala i na teme u vezi s promenom klime, biotehnologije i ekologije. Pored tužbe koju je podnela u aprilu ove godine protiv kompanija Baxter i Avir Green Hills Biotechnology i za koje je istražni postupak trenutno u toku, ona je takođe tužila WHO i Baxter, između ostalih, u vezi sa onim kontejnerima "svinjskog gripa" koji su eksplodirali u vozu u Švajcarskoj, prilikom njihovog transporta. Ona smatra da je kontrola medija od strane vladajuće elite omogućila ovom internacionalnom kriminalnom sindikatu da neometano sprovodi svoju agendu dok se istovremeno većina čovečanstva drži u mraku u vezi s onim što se stvarno događa. Ova njena tužba predstavlja jedan pokušaj da se prevaziđe ova medijska kontrola i da se istina iznese na svetlost dana. Nju najviše brine to "što bez obzira na činjenicu da je kompanija Baxter uhvaćena na delu u pokušaju izazivanja pandemije, istoj komapaniji dozvoljeno da nastavi dalje zajedno s njenim saveznicima, u pravcu proizvodnje vakcine protiv pandemije.Baxter se trenutno žuri da pusti vakcinu u opticaj negde u julu ove godine.

Više informacija:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentara