Photography Graphics Mechanical Engineering Information Pain On Top Of Foot Alpha Lipoic Acid Weight Loss Full Term Pregnancy Cheap Canvas Art Super Bowl Appetizers Breakfast Menus Mosquito Bite Allergy Civil War Spies Ancient Chinese Inventions Wii Bundle Deals Room Decorating Games Community Service Quotes Link to Follow
Zdravlje i bilje
Zvezdana protiv Batena
19
Mart

Zeolit

Zeoliti su mikroporozni, aluminosilikatni minerali koji se najčešće koriste kao adsorbensi (imaju sposobnost da usvoje neku materiju u svoju strukturu). Zeoliti imaju poroznu strukturu koja može da usvoji natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, ali i teške metale koji mogu biti toksični za organizam: živu, olovo, uranijum. Prirodni zeolit nastaje kada vulkanske stene i pepeo dođu u kontakt sa alkalnim podzemnim vodama. Zeolit iz prirode nije dovoljno čist za ljudsku upotrebu, jer sadrži i minerale, metale, kvarc, te se zato prečišćava da bi mogao da se koristi kod ljudi. Za upotrebu kod ljudi se koristi vrsta zeolita - klinoptilolit, koji je po sastavu alumino-natrijumski ili amulino-kalcijumski silikat.Slikovito opisano klinoptilolit izgleda kao pčelinje saće, koje je negativno naelektrisano te ima sposobnost vezivanja pozitivno naelektrisanih jona teških metala, toksina, štetnih hemikalija.

Delovanje Zeolit-a

Najpoznatije dejstvo zeolita je kao adsorbensa. Zeolit se uzima kod raznih vrsta trovanja, jer vezuje za sebe toksine, teške metale, hemikalije, te im smanjuje koncentraciju u organizmu. Zeolit je koristan i kao antioksidans, jer sprečava negativno dejstvo slobodnih radikala na ćelije. Slobodni radikali nastaju pod dejstvom zagađenja, zračenja, stresa, a to su nestabilni molekuli koji reaguju sa drugim molekulima da bi postali stabilni. Pri ovoj reakciji napadnuti molekul sada postaje nestabilan, tj. postaje slobodni radikal, pa napada druge stabilne molekule.

Zeolit u kozmetici

U savremenim uslovima zagađenja okolnog okruženja i unutrašnja toksikacija organizma, smanjuju opšti nivo zdravlja stanovništva u celini, a tradicionalne metode prevencije i lečenja postaju neefikasne. Svi ti faktori se odražavaju i na koži, kao najvećem organu. Za normalno stanje kože potrebne su dovoljne količine mikro i makroelementa u organizmu i njihova interakcija. Minerali deluju kao aktivatori bioloških procesa, bez kojih ne rade enzimi, vitamini, hormoni i ostale fiziološki aktivne materije. Danas se naša kože ne može samostalno štititi pa treba veštačku zaštitu i čišćenje. Proizvodi na bazi zeolita prirodnim putem rešavaju te zahteve. Zeolit posjeduje karakteristike ionske izmene i selektivne adsorpcije, te dugoročno utiče na lokalni imunitet stanica kože, pruža antioksidativnu zaštitu, stimuliše proces regeneracije, odnosno olakšava procesa obnove i čišćenja dubokih slojeva kože. Korištenje ovog prirodnog minerala kao osnove za kozmetičke proizvode omogućuje znatno manji broj komponenti u kozmetičkim formulama, jer sa njima postiže sinergijske efekte: adsorpciju, ionsku izmenu mikro i makro elemenata, transportuje komponente kozmetičkih formula na stanični nivo, poseduje baktericidna svojstva. Zeolit osigurava homeostazu, te omogućava obnovu metaboličkih procesa kod eventualnih povreda kože. To je bitna intervencija i pomoć zeolita, jer povrede često imaju za posledicu da koža prestaje biti u stanju samostalno obavljati nutricionističku i zaštitnu funkciju. Zeolit deluje zahvaljujući svojoj ultra-finoj obradi i primenjenoj metodi mikronizacije. U kozmetici se koristi kao aktivni sastojak koji omogućuje kozmetičkim preparatima da prodru u kožu. Zeolit vlaži kožu, smiruje njenu iritiranost, otklanja crvenilo, ukratko ulepšava i pomlađuje kožu, te ublažava odnosno odstranjuje bore. Dok se spoljnom aplikacijom nadoknađuje manjak hranjivih materija u površinske slojeve kože, oralnom se aplikacijom balansiraju unutrašnji zahtevi za vitalnim materijama, mikro i makroelementima. Takav biološki sistem dvostrukog delovanja je najefikasniji za kožu.

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentara